Välkommen till Yoga i Stallarholmen.

Torsdag

24 Sep

kl. 19:00

Meddelande

Vi skickar ut meddelanden när vi kör våra pass.
Meddela om du kommer till passet pga att
vi måste hålla ner antalet deltagare .
Om du anmält dig och inte kommer meddela
detta i god tid då det finns en väntelista.

  Björkudden - Fabriksvägen 4, Stallarholmen

 070 222 54 40